Heirbaan, Rotselaar

Klimaatdag – Rotselaar

Kom je ook naar de Klimaatdag-Rotselaar, 23 April 2023, in de Sportoase Den Toren?

You are invited to the Climate Day of Rotselaar, 23 April 2023, Sportoase Den Toren.

Organized by the MAR – Milieuadviesraad van Rotselaar

including Dr. Luc Van Hove of MARACA International

Met:

 • Infomarkt met slimme oplossingen voor energiebesparing
 • Lezing van Pieter Bousemaere over de 10 klimaatacties die werken
 • Voorstelling Klimaatplan van Rotselaar met interview door student van het Montfort college

With:

 • Infomart on smart solutions for energy savings
 • Presentation by Pieter Bousemaere on the ten climate actions that work
 • Presentation of the Climate Plan of Rotselaar with an interview by a student at the Montfort college

The ten climate actions that work for you are:

 • Inform yourself
 • Influence your environment
 • Influence your government
 • Select green electricity
 • Use electricity wisely
 • Select the right heating
 • Select the right mobility
 • Limit flying and compensate

De tien klimaatacties die werken zijn:

 • Informeer jezelf
 • Beïnvloed je omgeving
 • Beïnvloed je overheid
 • Kies de juiste elektriciteit
 • Spring verstanding om met elektriciteit
 • Kies de juiste verwarmingsbron
 • Kies de juiste motor
 • Beperk vliegreizen en compenseer

Tijdslijn:

12 u infomarkt met o.a:

 • Workshop veggie zero waste Koken
 • Zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen
 • Warmtepompen en isoleren
 • Repair café
 • Energieloket en premies
 • Deelwagens en mobiliteit

14 u: ECoOB productie hernieuwbare energie door burgers

14.20 u: Lezing Pieter Bousemaere

16.30 u: Interview Klimaatplan Rotselaar

Time Line

12 hr.: Infomart with

 • Workshop veggie zero waste cooking
 • Solar panels, home batteries, charging stations
 • Heat pumps and isolation
 • Repair Cafe
 • Energy counter and premiums
 • Share cars and mobility

14 hr.: ECoOB production of renewable energy by citizens

14.20 hr.: Lecture by Pieter Bousemaere

16.30 hr.: Interview Climate Plan Rotselaar

We need to reduce Carbon emission by 55% within the next 7 years (2030) per the European Green Deal regulation.

The MARACA International office is already carbon neutral with its solar panels, heat pumps, home batteries and led lights. What are you doing to preserve a livable world for your grandchildren and to become carbon neutral?

Het MARACA bedrijf is reeds koolstofneutraal met zijn zonnepanelen, warmte pompen, thuis batterijen en led verlichting. Wat doe jij om een leefbare wereld na te laten voor je kleinkinderen en om koolstofvrij te zijn tegen 2050?

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *